Plakat fest...

Udostępniliśmy program i mapę wydarzeń festiwalu Hommage à Kieślowski

Program jest bardzo bogaty m.in. trzy kina plenerowe, wystawy fotograficzne, akcje artystyczne itd.

Zapraszamy!